"Opleiden van je personeel hard nodig om bij te blijven"

foto artikel Jasper Burgers (003)
OOCNieuws“Opleiden van je personeel hard nodig om bij te blijven”

De ontwikkelingen in de carrosserie- en trailerbouw gaan razendsnel. Digitalisering, robotisering en modulair werken zijn sterk in opkomst. En ook het tekort aan vakmensen dwingt tot een andere manier van werken. “Scholing van je medewerkers is een absolute noodzaak.”

“Het werk in de carrosserie- en trailerbouw verandert snel van karakter”, constateert Jasper Burgers, beleidsadviseur van RAI CarrosserieNL, aan het begin van het gesprek. “Allereerst zien we digitalisering op meerdere vlakken. Niet alleen de apparatuur in de werkplaats is steeds vaker computergestuurd, denk aan de CNC-gestuurde kantbank. Maar ook de producten worden steeds digitaler, zoals bijvoorbeeld laadkranen en veiligheidssystemen in de trailerbouw. Bovendien wordt de software steeds complexer. En moet de auto-industrie per 1 juli voldoen aan Europese regelgeving rond cybersecurity (UNECE R155) en software-updates (UNECE R156).”

Steeds meer robots

Daarnaast verschijnen er ook steeds meer robots in de werkplaats, weet Burgers. “De lasser of spuiter wordt dus een programmeur van de robot.” Die voortschrijdende robotisering en digitalisering noodzaakt tot bijscholing, ook van oudere werknemers, benadrukt Burgers. “Als je als bedrijf bij wilt blijven, dan is scholing van je medewerkers een absolute noodzaak. OOC biedt daar een mooie vergoeding voor: je kunt tot 50% van de scholingskosten terugkrijgen, met een maximum van 500 euro per werknemer per jaar. De regio adviseur van OOC kan je daar alles over vertellen.”

Modulair bouwen in opkomst

Een andere ontwikkeling die Burgers signaleert, is het modulair werken. Hierbij worden onderdelen vooraf extern vervaardigd en als een soort bouwpakket in elkaar gezet. “Dat bespaart niet alleen tijd en geld, maar wordt mede ingegeven door het tekort aan vakmensen in de branche”, vertelt hij. “Je ziet dus dat er een verschuiving plaatsvindt van maatwerk – zoals gebruikelijk was in de branche – naar standaardisatie en assemblage.” Maar die andere manier van werken, vraagt ook een ander type mensen, zo maakt hij duidelijk. “Je hebt andere kennis en kunde nodig in de engineering. En je medewerkers op de werkvloer moeten ook verschillende vaardigheden hebben. Aan de ene kant heb je assemblage technici nodig die beperktere vaardigheden hoeven te hebben als allround vakmensen. Instroom van assemblage technici geeft vervolgens de mogelijkheid om vakmensen in te zetten op het specialistische (reparatie)werk waar ook vraag naar blijft.”

Vergrijzing als uitdaging

Een derde grote uitdaging voor de branche is volgens Burgers de vergrijzing. “Van alle medewerkers is 30 procent 55 jaar of ouder. Landelijk ligt dat percentage een stuk lager, namelijk op 21 procent. We gaan dus te maken krijgen met een forse uitstroom van personeel. Tegelijk zullen er door de ontgroening steeds minder jongeren de arbeidsmarkt opkomen. Er dus een dubbel probleem: minder instroom en meer uitstroom.” En dus is het extra belangrijk dat oudere werknemers kunnen blijven doorwerken tot aan hun pensioen, zegt Burgers. “OOC helpt bedrijven om te investeren in duurzame inzetbaarheid – oftewel behoud – van oudere werknemers. Een OOC-loopbaancoach of adviseur werkgeverschap komt dan langs bij je bedrijf en voert gesprekken met hen. Vervolgens wordt gekeken wat er aan scholing voor diegene nodig is om duurzaam aan het werk te blijven. Die dienstverlening kost je als bedrijf niets. Daarnaast kun je ook nog profiteren van een scholingsvergoeding tot 1.000 euro per werknemer per jaar.”

Opleiden van zij-instromers

Maar waar haal je personeel vandaan als de instroom van jongeren vanuit het onderwijs opdroogt? “Een derde van de nieuwe werknemers in de branche is nu al zij-instromer”, vertelt Burgers. “Zij-instromers worden een steeds belangrijker wervingskanaal. En die doelgroep wordt door de overgang naar modulair bouwen nog interessanter. Want het assemblagewerk kan ook door zij-instromers worden gedaan. Voor het opleiden van zij-instromers heeft OOC een interessante vergoeding: 50% van de kosten met maximum van 3000 euro per deelnemer. Die opleiding kan ook gegeven worden door een praktijkopleider. Het leren op de werkplek is een hele laagdrempelige en effectieve manier van scholing. Wil je daarmee aan de slag? Dan kun je kosteloos gebruik maken van de kennis van de OOC-adviseurs werkgeverschap.”

Tot slot, zegt Burgers, is het belangrijk voor personeelsbehoud dat al je medewerkers hun werk met plezier doen. “Het kan soms behoorlijk botsen tussen de jongere en oudere generatie op de werkvloer”, weet hij uit ervaring. “Je wilt juist dat verschillende generaties soepel met elkaar samenwerken. Om te voorkomen dat jongeren er na een paar maanden alweer vertrekken of het werkplekleren wordt belemmerd door onderlinge conflicten. Daarvoor heeft OOC de kosteloze workshop ‘Generaties in bedrijf’. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over!”