Over OOC

Als opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche zijn wij dé betrouwbare en onafhankelijke partner voor jouw ontwikkeling binnen de carrosseriebranche.

Presentatie_OOC-min
OOCOver OOC

Wat is OOC?

Als opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche helpen wij je bij jouw ontwikkeling zodat je kan inspelen op innovaties in de branche. Daarnaast bieden wij met onze inzet zoveel mogelijk ondersteuning bij instroom en behoud in de sector.

Waar kan OOC jou mee helpen?

  • Wij zijn er voor al je vragen over de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers
  • Wij dragen bij aan het werkgeluk van medewerkers en werkgevers in de carrosseriebranche
  • Wij helpen je bij vragen over jouw loopbaanontwikkeling
  • Wij bieden kennis en inzicht over ontwikkelingen in de branche
  • Wij helpen jou als werkgever bij het investeren in de ontwikkeling van je medewerkers; dit doen wij met onze vergoedingsregelingen voor opleiding en ontwikkeling.
  • Wij ondersteunen bij instroom en behoud van medewerkers in de branche
  • Wij verbinden regionaal onderwijs met het bedrijfsleven

Onze visie

Het OOC-bestuur heeft een beleidsvisie vastgesteld. Hierin lees je meer over onze plannen voor de periode 2022 – 2025. Het is een schets op hoofdlijnen, die duidelijk maakt waar onze ambitie en focus liggen.

Lees de beleidsvisie

Bestuur OOC

OOC is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties RAI CarrosserieNL en BOVAG en vakbonden FNV MetaalCNV Vakmensen en De Unie. Deze organisaties zijn met de volgende leden vertegenwoordigd in het bestuur.

Leontien Steltenpool

Voorzitter - FNV Metaal

Marjolijn Spoorenberg

Vicevoorzitter - BOVAG

Bart Janssen

Penningmeester - De Unie

Joost van Keulen

Bestuurslid - BOVAG

Tom van Steijn

Bestuurslid - RAI CarrosserieNL

Yvonne Struikenkamp

Bestuurslid - CNV Vakmensen

lamboo-1

Werken bij OOC

Werken bij OOC betekent werken in een kleinschalige organisatie die wordt gekenmerkt door lef en waar we iedere dag het beste uit onszelf halen. Een organisatie die innovatief is, waar we professionaliteit belangrijk vinden en verbinding centraal stellen. Dit doen we in een open, informele werksfeer waarbij we veel waarde hechten aan investeren in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Op dit moment hebben we geen vacatures.

Contact options