Vergoedingsregeling opleiden zij-instromers in de carrosseriebranche

Looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

Aanvragen vergoeding zij-instroom
Lamboo 5
OOCVergoedingenZij-instroom

Zij-instromers: een oplossing voor je personeelstekort!

OOC biedt een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte (interne) opleiding van zij-instromers. Met deze regeling worden zij-instromers in de sector tot een beginnend beroepsniveau opgeleid. Hiermee wil OOC een bijdrage leveren aan het verminderen van de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel in de carrosseriebranche.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt eenmalig maximaal 50% van de kosten met maximum van € 3000,- (excl. btw) per deelnemende zij-instromer.

Aanvragen

 • Een zij-instromer is iemand die de overstap maakt van buiten de Carrosseriebranche naar een functie bij een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • De zij-instromer wordt door of in opdracht van het bedrijf, waar hij/zij in dienst treedt, opgeleid en getraind tot het niveau aankomend vakkracht.
 • De werknemer heeft op de startdatum van de opleiding een arbeidsovereenkomst met het aanvragende bedrijf voor tenminste de duur van de (interne) opleiding.
 • Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient het bedrijf in Mijn OOC een aanvraag in. Dit omvat een opleidingsplan met opgave van de (start en einddata van) de opleiding, het opleidingsinstituut en de kosten.
 • Het opleidingsplan bevat het ontwikkeldoel en een opgave van de te volgen cursussen, met de bijbehorende kosten. Een OOC-adviseur Werkgeverschap kan adviseren bij het opstellen van het plan.
 • Een interne opleiding wordt verzorgd door een erkend praktijkopleider.
 • De complete aanvraag wordt voor de start van de opleiding ingediend.
 • De aanvraag wordt binnen 12 maanden na de start van de arbeidsovereenkomst en uiterlijk op 31 december 2024 ingediend.
 • De uitvoering van het totale opleidingsplan dient binnen 12 maanden na indienen te worden gerealiseerd en uiterlijk op 31 december 2025 te zijn afgerond.
 • De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
 • Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of OOC een tegemoetkoming in de kosten verstrekt.

Declareren

 • De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de (interne) opleiding in Mijn OOC te worden ingediend.
 • De kosten zijn aantoonbaar met bonnen.
 • De goedkeuring kan geheel of gedeeltelijk zijn. OOC betaalt uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.
 • De kosten betreffen zowel de externe als de interne kosten voor opleiding en training.

Uitsluitingen

 • Verlet- en verblijfskosten
 • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals EHBO, VCA, BHV, APK (+ verlenging)
 • De cursus ev-vakbekwaam persoon conform NEN 9140:2019 NL
 • Alle rijbewijzen inclusief chauffeursdiploma
 • Losse toetsen en examens (ook t.b.v. certificering)
 • Bekostigde MBO-, HBO- en WO opleidingen
 • Budgetuitputting is een reden voor afwijzing van de aanvraag.

Aanvragen vergoeding zij-instroom

Aanvragen
Contact options