Vergoedingsregeling Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Looptijd 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

Aanvragen vergoeding EVC
Lamboo 12

Breng kennis en kunde in kaart!

EVC is interessant voor iedere medewerker in de carrosseriebranche die inzicht wil krijgen in zijn kennis en kunde. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties van werknemers. Het erkennen van verworven competenties draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid – ofwel het behoud – van de werknemer. EVC is een methode voor het Erkennen van Verworven Competenties op basis van een erkende landelijke standaard, zoals die in het MBO, HBO of de branche wordt gebruikt.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal € 1000,- van de kosten (excl. btw) per deelnemer.

Uitsluitingen

Per medewerker kan 1 keer per 3 jaar een aanvraag ingediend worden.

Aanvragen

 • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • De EVC wordt afgenomen door een erkende EVC-aanbieder.
 • Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient het bedrijf in Mijn OOC een aanvraag in. Dit omvat een opgave van de deelnemer, het doel van de EVC, de erkend EVC-aanbieder, start- en einddatum van de procedure en de totale kosten.
 • De complete aanvraag wordt voor de start van EVC-procedure ingediend.
 • De aanvraag wordt uiterlijk op 31 december 2024 ingediend.
 • De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
 • Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of OOC een tegemoetkoming in de kosten verstrekt.

Declareren

 • De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afronding van de EVC in Mijn OOC te worden ingediend.
 • De kosten zijn aantoonbaar met bonnen.
 • De goedkeuring kan geheel of gedeeltelijk zijn. OOC betaalt uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.

Uitsluitingen

 • Verlet- en verblijfskosten
 • Budgetuitputting is een reden voor afwijzing van de aanvraag.

Vergoedingsregeling Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Aanvragen
Contact options