Vergoedingsregeling duurzame inzetbaarheid 50+

Looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

Aanvragen vergoeding Duurzame Inzetbaarheid 50+
Moller Autoschade 9
OOCVergoedingenDuurzame inzetbaarheid 50+

Houd oudere werknemers aan het werk!

OOC helpt bedrijven door te investeren in duurzame inzetbaarheid – ofwel behoud – van oudere werknemers. OOC levert een bijdrage aan de opleidingskosten voor 50-plussers als een opleidingsplan en aantoonbaar scholingsafspraken zijn gemaakt en uitgevoerd. Dit op basis van functioneringsgesprekken en bij voorkeur in overleg met een OOC-loopbaancoach of adviseur werkgeverschap.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt éénmalig maximaal € 1.000,- (excl. btw) per deelnemer, per kalenderjaar.

Aanvragen

 • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • De werknemer is op de startdatum van de cursus 50 jaar of ouder en heeft een arbeidsovereenkomst met het aanvragende bedrijf voor tenminste de duur van de opleiding, cursus of training.
 • De duur van de opleiding is maximaal 12 maanden na goedkeuring van de aanvraag door OOC.
 • Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient het bedrijf in Mijn OOC een aanvraag in. Dit omvat een opleidingsplan metopgave van de (start en einddata van) de opleiding(en), het opleidingsinstituut en de kosten.
 • Het opleidingsplan bevat het ontwikkeldoel en een opgave van de te volgen cursussen, met de bijbehorende kosten. Een OOC-adviseur Werkgeverschap of OOC-Loopbaanchoach kunnen adviseren bij het opstellen van het plan.
 • De complete aanvraag wordt voor de start van de opleiding ingediend.
 • De aanvraag wordt uiterlijk op 31 december 2024 ingediend.
 • De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
 • Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of OOC een tegemoetkoming in de kosten verstrekt.

Declareren

 • De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de cursus/opleiding/training in Mijn OOC te worden ingediend.
 • De kosten zijn aantoonbaar met bonnen.
 • De goedkeuring kan geheel of gedeeltelijk zijn. OOC betaalt uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.

Uitsluitingen

 • Verlet- en verblijfskosten
 • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals EHBO, VCA, BHV, APK (+ verlenging)
 • Alle rijbewijzen inclusief chauffeursdiploma
 • Losse toetsen en examens (ook t.b.v. certificering)
 • Bekostigde MBO-, HBO- en WO opleidingen
 • Budgetuitputting is een reden voor afwijzing van de aanvraag.

Aanvragen vergoeding Duurzame Inzetbaarheid 50+

Aanvragen
Contact options