Checklist gespreksvoering

Goede gesprekken met je medewerkers zijn belangrijk. Je staat samen stil om te kijken hoe het gaat – niet alleen op de werkvloer, maar ook thuis. En tijdens een goed gesprek kom je ook sneller te weten hoe je een medewerker kunt helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

VDL 26
OOCWerkgeversChecklist gespreksvoering

Praktisch hulpmiddel

Ook gevoelige onderwerpen kun je op een goede manier bespreken, zoals frequent ziekteverzuim en het geven van slecht nieuws. Download de checklist. Dan heb je een praktisch hulpmiddel tijdens je gesprekken met de medewerkers.

Checklist gespreksvoering voor leidinggevenden

Contact options