Overheidssubsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb nu beschikbaar!

Afbeelding SLIM regeling
OOCNieuwsOverheidssubsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb nu beschikbaar!

Werkgevers die hun werknemers in staat stellen te blijven leren, weten de beste mensen aan zich te binden, halen het beste uit hun personeel en maken daarmee hun bedrijf succesvoller. En werknemers die blijven leren, hebben meer plezier in hun werk en een grotere kans op een succesvolle loopbaan.

Om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken, stelt de overheid via de SLIM-regeling in totaal € 48 miljoen euro subsidie beschikbaar. Individuele mkb-bedrijven kunnen een bedrag tot maximaal € 25.000,- aanvragen. Voor samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven is er subsidie van maximaal € 500.000,- beschikbaar.

De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden om een externe adviseur een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te laten maken. Maar ook voor loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers en voor initiatieven die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Tot slot kan de subsidie tevens gebruikt worden voor het aanbieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer weten? Klik dan hier voor de SLIM-menukaart!