Jaarplan 2023

1644421157-5298441b13b833411064fb489e8ac7087326cf61d3195dac0dc9e6f260858ce2-d_1920x1080
OOCNieuwsJaarplan 2023

OOC Jaarplan 2023

De carrosseriebranche is sterk in beweging. We zien drie grote ontwikkelingen die nog steeds actueel zijn, namelijk:

  1. Technologische veranderingen
    Voertuigen worden steeds complexer onder andere door rijhulpsystemen, andere aandrijflijnen en andere materiaalsoorten en verbindingstechnieken. Dit vraagt om andere expertise en vaardigheden.
  2. Veranderingen van de markt
    Bedrijven veranderen door krimp, specialisatie of vervaging. Dat stelt nieuwe eisen aan werknemers.
  3. Vergrijzing en ontgroening
    Bedrijven zoeken antwoord op in-, door- en uitstroomactiviteiten. Dat vraagt een nieuwe cultuur

Daarnaast heeft de krapte op de arbeidsmarkt ook zijn weerslag op onze branche en worden eisen aan het vakmanschap van werknemers alsmaar hoger. Ook zijn de energieprijzen enorm gestegen en de levertijden van materialen staan onder druk.

Voor OOC is het de opgave haar dienstverlening zo in te richten en verder te ontwikkelen dat werkgevers en werknemers zo goed mogelijk ondersteund worden bij het inspelen op deze uitdagingen.

Naar het jaarplan 2023