De Arbocommissie Carrosseriebranche: wat zijn de plannen voor 2024?

Foto artikel projectleider Arbocommissie
OOCNieuwsDe Arbocommissie Carrosseriebranche: wat zijn de plannen voor 2024?

Projecten opzetten die het werk in de carrosseriebranche veiliger en gezonder maken. Dat is in één zin wat de Arbocommissie Carrosseriebranche wil bereiken. Ook voor dit jaar zijn er weer volop plannen: van het beschikbaar stellen van een vertrouwenspersoon voor de branche, de inzet van arbocoaches tot een onderzoek naar schadelijk geluid.

“De Arbocommissie bestaat uit vertegenwoordigers van BOVAG, RAI CarrosserieNL en de vakbonden FNV, CNV en De Unie”, vertelt projectleider Lobke Mentrop. “Het doel is om projecten te ontwikkelen die veilig en gezond werken in de branche stimuleren. Daarnaast is het een vaste taak van de commissie om de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de Arbocatalogus actueel te houden en verder te ontwikkelen. Daarvoor kijken we ook wat we op dat vlak van andere branches of opleidingsfondsen kunnen leren.”

Inzet van arbocoaches

Voor dit jaar heeft de Arbocommissie weer een aantal nieuwe projecten op stapel staan, vertelt Lobke. “Allereerst willen voor de hele branche een vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op het werk aanstellen. Er is wetgeving in de maak die zo’n vertrouwenspersoon verplicht. Door te kiezen voor een vertrouwenspersoon die voor alle werknemers beschikbaar is, ontlasten we kleine werkgevers om dat zelf te moeten organiseren.” Daarnaast gaat de Arbocommissie arbocoaches inzetten. “De adviseurs werkgeverschap van OOC krijgen regelmatig vragen over arbo-onderwerpen. Bij algemenere vragen kunnen zij de bedrijven prima op weg helpen. Maar bij meer inhoudelijke vragen over arbo is dat lastiger. Vandaar dat ervoor gekozen is om aan de slag te gaan met arbocoaches, die bedrijven breed kunnen ondersteunen bij al hun vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden.”

Onderzoek schadelijk geluid

Een derde speerpunt van de Arbocommissie dit jaar is schadelijk geluid. “Te veel lawaai kan doofheid veroorzaken”, aldus Lobke. “Iemand die lawaaidoof is, hoort nog wel geluid maar kan bepaalde tonen niet meer herkennen. Dat is een geleidelijk proces, in het begin valt het nog niet op. Maar de gehoorschade die optreedt, is wél blijvend. Binnen de branche is dit een belangrijk risico dat zichtbaar is bij oudere medewerkers met lawaaidoofheid en gehoorapparatuur. Dit jaar gaan we samen met OOMT – het opleidingsfonds van de mobiliteitsbranche – meetonderzoeken doen bij bedrijven om te kijken of de huidige richtlijn aangepast moet worden.” Verder wil de Arbocommissie nog een aantal andere zaken oppakken, aldus de projectleider. “Zo moet er veilige werkwijze komen voor het werken aan elektrische voertuigen. Dat is belangrijk, want we zien dat er steeds grotere en zwaardere elektrische voertuigen in de branche komen. Daarnaast willen we een bewustwordingscampagne opzetten rondom het gebruik van gevaarlijke stoffen. En we willen aan de gang met zogenaamde ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Want stress door werkdruk en ongewenst gedrag is vaak een oorzaak van verzuim.”

RI&E Carrosserie

Welke tips heeft ze tot slot voor bedrijven en werknemers om het werk veiliger en gezonder te maken? “Het is voor ieder bedrijf volgens de Arbowet verplicht om een RI&E te hebben, waarmee je alle risico’s binnen je bedrijf in kaart brengt. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om de RI&E te updaten en is deze overgezet naar een handige tool: het ArboManagementSysteem (AMS). Hoe je je met dit systeem aan de slag gaat, lees je in deze flyer.”

“Ieder bedrijf is volgens de Arbowet tevens verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen, die toeziet op de arbeidsomstandigheden. Er is een speciale cursus om preventiemedewerkers in de branche op te leiden. Vanuit OOC kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van maar liefst 50%.” Voor een goed arbobeleid is volgens Lobke de Arbocatalogus Carrosserie eveneens onmisbaar. “Daarin kun je voor verschillende arbeidsrisico’s veilige werkwijzen vinden. Je vindt er bovendien allerlei oplossingen om die vervolgens concreet in de praktijk te brengen. Een soort ‘oplossingenboek’ dus, dat enorm behulpzaam kan zijn.”

“Ik wil werkgevers echt aansporen om werk te maken van een veilige en gezonde werkvloer. Dat is niet alleen in het belang van je medewerkers. Het is óók in het belang van je onderneming. Investeren in veilig en gezond werken zorgt simpelweg voor minder verzuimkosten. En als medewerkers het naar hun zin hebben, melden zich ze minder vaak ziek en blijven ze langer bij je bedrijf. Dat is in deze krappe arbeidsmarkt natuurlijk mooi meegenomen!”