+31 (0)252 24 23 22

Stichting OOC

Stichting OOC is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf.

OOC bestaat sinds 1984 en is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. OOC heeft onder meer als doel het bevorderen en stimuleren van opleidingen van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs voor het carrosseriebedrijf en het bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in het carrosseriebedrijf werkzaam zijn, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen, respectievelijk te verhogen.

OOC- middelen

Het O&O fonds OOC stimuleert activiteiten en ontwikkelingen door inzet van financiële middelen; deze worden deels verkregen via heffing op grond van CAO afspraken, deels via subsidies zoals voor ESF-projecten en het werkgelegenheidsfonds. OOC aangesloten bedrijven betalen krachtens de CAO per werknemer een bijdrage aan OOC. Deze bedrijfstakheffing bedraagt op van 1 januari t/m 31 december 2017 0,5% van de loonsom.

Stichting OOC is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf.
In OOC participeren De Unie, FNV Metaal en CNV Vakmensen van werknemerszijde en FOCWA van werkgeverszijde.
Meer lezen